Het onafhankelijke zuivellaboratorium voor u!

De kwaliteit van Nederlandse zuivelproducten wordt overal in de wereld geroemd. De basis voor dat succes ligt in de bodem- en klimaatomstandigheden in ons land. Die zijn ideaal voor de melkveehouderij. De eeuwenlange zuivelproductie heeft gezorgd voor een nauwe samenwerking tussen melkveehouders, melkverwerkers, diervoederleveranciers en kennisinstituten. Door die samenwerking wordt in de hele keten– van gras tot glas– intensief gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid. NutriControl zorgt ervoor dat daarbij de beste en nieuwste methodieken worden toegepast voor gehele keten.

Dagelijks zetten 75 mensen zich in bij NutriControl om de kwaliteit en veiligheid van uw zuivelproduct te waarborgen. Dankzij geavanceerde controlesystemen, de hoge standaard voor hygiëne en de professionaliteit van de Zuivelsector behoort Nederlandse zuivel kwalitatief tot de wereldtop.

NutriControl wil aan deze hoogstaande kwaliteit ook bijdragen, en heeft op 01 januari de meest relevante parameters geaccrediteerd (Q) bij de RVA, specifiek voor zuivel en zuivelproducten. Hiermee profileert NutriControl zich als een echt onafhankelijk zuivel laboratorium, voor zowel de Nederlandse als internationale markt.

Doordat NutriControl de analyses op een locatie uitvoert zijn de doorlooptijden kort en de kosten laag.