Boerderij

Een goede bedrijfsvoering met producten van hoge kwaliteit. Daarin denkt NutriControl graag met u mee. Want u bent niet alleen veehouder, maar in veel gevallen ook levensmiddelenproducent. Met onze analyses kunt u voldoen aan wetgeving en richtlijnen op het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid, hygiëne en waterkwaliteit. NutriControl heeft de kennis, ervaring en faciliteiten in huis om (verplichte) analyses voor veehouders uit te voeren.

Pluimveehouders

Om besmetting met Salmonella en Campylobacter terug te dringen dienen pluimveehouders aan strikte hygiëne eisen te voldoen. Om uw koppel op Salmonella te controleren kunt u bij NutriControl terecht met uw inlegvellen en over- of mestschoentjes. Ook analyseren we het drinkwater van kippen en het spui- en waswater van luchtwassers. Als IKB-erkend leghenbedrijf bent u elke ronde verplicht om de eieren te laten onderzoeken op de aanwezigheid van dioxinen en dioxine-achtige PCB’s. NutriControl is een erkend laboratorium en verricht jaarlijks honderden van dit type screenings analyses.

Melkvee- en varkenshouders

Voor melkveehouders en varkenshouders verzorgt NutriControl analyses voor water, die bestemd zijn voor drinkwater, reiniging en koeling. Varkenshouders kunnen daarnaast bij NutriControl terecht voor analyses op spui- en waswater van luchtwassers.

Alle onderzoeksresultaten worden overzichtelijk gerapporteerd, zodat u er gericht mee aan de slag kunt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice.

Het klantportaal in een nieuw jasje met extra functionaliteiten.

Lees meer ►

Digitaal aanmelden bij NutriControl kost niets

Lees meer ►