Versleping en Homogeniteit

Diervoederbedrijven en Petfood producenten die producten mengen moeten het aantoonbaar maken dat zij aan hun afnemers een homogeen product krijgen. Verwerken zij kritische producten, zoals antibiotica, coccidiostatica of andere farmaceutisch actieve stoffen geldt aanvullend de verplichting om het verslepingsniveau vast te stellen.

Binnen de diervoeder en petfood sector is e.e.a. vastgelegd in GMP regelgeving en Fediaf, Beheersing van Residuen. Naast de Certificerende instellingen die feed producenten audit merken wij dat de NVWA in toenemende mate zelf ook controles hierop uitvoert zowel bij feed als food bedrijven en waar nodig handhaaft.

In GMP+ regelgeving zijn een aantal methoden en procedures m.b.t. voorgeschreven monstername vastgelegd. De laatste jaren is qua toepassing een verschuiving van de traditionele Cobalt en Mangaan methoden minder toegepast worden ten gunste van de microtracer methode.

NutriControl kan voor u deze testen uitvoeren en door deze methode voor ons gezien wordt als routine kan er ook snel en vakkundig een rapport worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze accountmanagers: +31 413 382633. Of mail naar info@nutricontrol.nl

Volgend artikel.

 

Vorige pagina