Breed pakket aan NIR-ijklijnen uitgebreid met Bruker Tango NIR-ijklijnen

NIR-technieken worden in de voedingsmiddelenindustrie steeds vaker toegepast. Daarom heeft NutriControl de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opbouwen van een zeer breed pakket aan NIR-ijklijnen. Het brede pakket aan NIR-ijklijnen heeft een drietal dimensies:

1) Matrix; 2) Constituenten (parameters) en 3) Apparatuur.

Met betrekking tot “Matrices” beschikt NutriControl over ijklijnen voor 1) Grondstoffen: Tarwe, Gerst, Zonnepitschroot etc.; 2) Halffabricaten: Wei-poeders etc.;  3) Eindproducten: Rundveevoer, Varkensvoer, Legmeel, Melk etc.; 4) Overige matrices (bijv. Compost).

Aangaande de dimensie “Constituenten” beschikt NutriControl over ijklijnen voor verschillende constituenten. Daarbij moet gedacht worden aan o.a. Ruw Vet, Vocht (80oC, 103oC, 130oC), Ruw Eiwit, Ruw As, Zetmeel, ADF, NDF en Fosfor (P). Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat niet alle constituenten beschikbaar zijn voor elke matrix. Welke constituent-matrix combinatie er mogelijk zijn, kan nagevraagd worden bij onze NIR-specialisten.

Als derde dimensie staat aangegeven “Apparatuur”. Elk NIR-apparaat heeft zijn eigen specifieke NIR-ijklijnen. Bij NIR-apparatuur kan men onderscheid maken tussen dispersieve NIR-systemen (Foss) en Fourier Transform (FT) NIR-systemen (Bruker, Q-Interline). Over het algemeen kan men zeggen dat deze FT-NIR-systemen nauwkeuriger zijn en minder storingsgevoelig.

Daarom heeft NutriControl, naast het bestaande Q-Interline FT-NIR-systeem, eind 2016 een Bruker FT-NIR-systeem (Tango) aangeschaft. De afgelopen maanden is hard gewerkt om alle bestaande NIR-ijklijnen (matrix ~ constituent combinaties) gereed te maken voor deze nieuwe Tango. Dit betekent dat NutriControl nu NIR-ijklijnen beschikbaar heeft voor 5 verschillende soorten apparatuur (Foss: 3x), Q-Interline (1x), Bruker: Tango.

NutriControl beschikt momenteel over NIR-ijklijnen voor ca. 60 matrices, voor ca. 10 constituenten en 5 verschillende NIR-apparaten. Met 60 x 10 x 5 = ca. 300 ijklijnen kan men met recht spreken over een breed pakket aan NIR-ijklijnen. 

Voor vragen over het brede NIR-ijklijnen pakket, kunt u contact opnemen met onze NIR-specialist: +31 413 382633. Of mail naar info@nutricontrol.nl

 

Volgend artikel >>

 

Vorige pagina