Accreditatie

   
   

NutriControl beschikt over een kwaliteitsbeheerssysteem dat is gebaseerd op de internationaal erkende norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. NutriControl is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd onder nummer L053. Dit houdt onder meer in, dat veel van de door NutriControl uitgevoerde analysemethoden geaccrediteerd zijn (zie onderstaande verrichtingenlijst).

RvA-accreditatie:

 

 

Digitaal aanmelden bij NutriControl kost niets

Lees meer ►

Versleping en Homogeniteit

Lees meer ►