Accreditatie

   
   

NutriControl beschikt over een kwaliteitsbeheerssysteem dat is gebaseerd op de internationaal erkende norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. NutriControl is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd onder nummer L053. Dit houdt onder meer in, dat veel van de door NutriControl uitgevoerde analysemethoden geaccrediteerd zijn (zie onderstaande verrichtingenlijst).

RvA-accreditatie:

 

 

Breed pakket aan NIR-ijklijnen uitgebreid met Bruker Tango NIR-ijklijnen

Lees meer ►

Multicomponent vitamine B analyses

Lees meer ►