Kwaliteit

Kwaliteit staat bij de dienstverlening van NutriControl hoog in het vaandel. Immers kwaliteit vormt de basis voor een goede en betrouwbare analyse. Om de kwaliteit te waarborgen heeft NutriControl een Totaal Kwaliteitssysteem (Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)); dit systeem is onder meer gebaseerd op:

  • wettelijke richtlijnen (OHSAS 18001:2000 veiligheid, ARBO en milieu).
  • concern richtlijnen (financiën, risicobeheer, externe communicatie, fiscaal juridische zaken en ethische zaken);
  • kwaliteitsrichtlijnen (NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005);
  • organisatie richtlijnen (beleid en doelstellingen NutriControl).

 

Dit kwaliteitsbeheerssysteem, dat in alle opzichten kwalitatief hoogwaardig werken bij NutriControl regelt en borgt, bestaat uit een kwaliteitshandboek met daarin een samenhangende set aan procedures, werk- en analysevoorschriften, validatierapporten, bijlagen en formulieren, dat in zijn geheel beheerd wordt in het digitaal document beheerssysteem.

Zoals reeds boven is beschreven, werkt NutriControl conform een kwaliteitsbeheerssysteem dat is gebaseerd op de internationaal erkende norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005*. Derhalve beschikt NutriControl over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer L053. Dit houdt onder meer in, dat veel van onze analysemethoden geaccrediteerd zijn (Q). Ook beschikt NutriControl over andere erkenningen & certificaten over onder meer GMP+, QS en Vernof.

* NutriControl B.V. is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie en beschikt NutriControl B.V. dus over de NEN-EN-ISO-17025 erkenning, geregistreerd onder nummer L053. Veel verrichtingen worden dan ook door NutriControl onder accreditatie uitgevoerd. De meest recente lijst met geaccrediteerde verrichtingen is te vinden op onze website (www.nutricontrol.nl).

 
 

Het klantportaal in een nieuw jasje met extra functionaliteiten.

Lees meer ►

Digitaal aanmelden bij NutriControl kost niets

Lees meer ►