PCB's of Polychloorbifenylen

Sinds 1985 is er in Nederland een verbod op de productie en toepassing van PCB's. PCB's of polychloorbifenylen zijn gechloreerde scheikundige verbindingen. PCB's kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en zouden kankerverwekkend zijn. Door hun elektrisch isolatievermogen, brandweerstand, geschikte warmtegeleiding en viscositeit werden ze o.a. gebruikt in industriële elektrische en hydraulische toestellen. PCB's zijn synthetische, organische verbinden die in de natuur niet voorkomen. Het zijn stabiele verbindingen die biologisch zeer slecht afbreekbaar zijn. Door vervuiling komen ze in het milieu terecht, ook bij verbranding van chloorhoudende kunststoffen kunnen er PCB's vrijkomen. Vanwege hun zeer goede oplosbaarheid in vetten hopen ze op in natuurlijke voedselketens. PCB-concentraties zijn doorgaans het hoogst in dieren die zich bovenaan in het voedselweb bevinden. PCB-bronnen voor de opname door de mens zijn vlees, eieren, zuivelproducten maar voornamelijk vis. PCB's kunnen snel opnieuw in het milieu terecht komen, bijvoorbeeld door opname van urine of faeces, of door het gebruik van veevoeders waar PCB's in aanwezig zijn.

NutriControl kan PCB's analyseren in feed en in food met de GC-MS methode en heeft een ISO 17025* accreditatie voor het uitvoeren van deze PCB-analyses.

* NutriControl B.V. is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie en beschikt NutriControl B.V. dus over de NEN-EN-ISO-17025 erkenning, geregistreerd onder nummer L053. Veel verrichtingen worden dan ook door NutriControl onder accreditatie uitgevoerd. De meest recente lijst met geaccrediteerde verrichtingen is te vinden op onze website (www.nutricontrol.nl).

Het klantportaal in een nieuw jasje met extra functionaliteiten.

Lees meer ►

Digitaal aanmelden bij NutriControl kost niets

Lees meer ►