PAK's of Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) komen op veel plekken in het milieu voor en daardoor wordt iedereen blootgesteld aan deze stoffen. Langdurige blootstelling aan PAK's kan kanker veroorzaken en/of beschadiging van het genetische materiaal. Ongeveer 90% van de PAK's in het milieu is afkomstig van menselijk handelen. PAK's ontstaan bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende materialen zoals hout, fossiele brandstoffen, tabak en levensmiddelen. De mens krijgt de PAK's voornamelijk binnen via het voedsel. De meeste toxische PAK is benzo(a)pyreen (BaP), BaP wordt daarom als merkstof voor de hele groep van carcinogene PAK's beschouwd bij het analyseren van levensmiddelen en het bepalen van wettelijke grenzen. Er zijn limieten gesteld aan de hoeveelheid benzo(a)pyreen die in levensmiddelen mag voorkomen. Dit is vastgelegd in de Europese verordening nr. 1881/2006 inzake vaststelling van maximum gehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen, en in het warenwetbesluit verontreiniging van levensmiddelen.

NutriControl analyseert met behulp van gaschromatografie PAK's in feed en in food.

Het klantportaal in een nieuw jasje met extra functionaliteiten.

Lees meer ►

Digitaal aanmelden bij NutriControl kost niets

Lees meer ►