Microbiologie

Voedselkwaliteit en voedselveiligheid zijn belangrijke items in onze samenleving. De aanwezigheid van contaminanten kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De microbiologische contaminanten Salmonella, Campylobacter, Listeria en E.coli zijn verantwoordelijk voor veel gevallen van voedselinfecties in Nederland. Hoewel Salmonella de bekendste is van deze 'grote vier' bacteriële pathogenen, blijkt dat vooral Campylobacter de meeste ziektegevallen door voedsel veroorzaakt. Voor de bedrijven die voedsel produceren en verwerken is dit een dagelijks punt van aandacht. U moet er niet aan denken dat uw eindproducten uit de schappen in de winkel moeten worden verwijderd. Daarom is, naast het gebruik van goed sluitende kwaliteitssystemen, ook het uitvoeren van analyses noodzakelijk.

NutriControl heeft de kennis, ervaring en faciliteiten beschikbaar om uw analyses op het gebied van voedselveiligheid uit te voeren of te verzorgen. NutriControl is geaccrediteerd door de RvA (ISO17025). Veel analysemethodes hebben deze accreditatie. De meeste van de analyses hebben ook een GMP10 erkenning. Om de kwaliteit van de analyses te bewaken, wordt er veelvuldig geparticipeerd in nationale en internationale ringonderzoeken.

Het klantportaal in een nieuw jasje met extra functionaliteiten.

Lees meer ►

Digitaal aanmelden bij NutriControl kost niets

Lees meer ►