Dioxine

Dioxines en dioxine-achtige PCB's zijn chemische afvalstoffen die vooral ontstaan bij verbrandingsprocessen, zoals bij de verbranding van afval. Deze stoffen worden via het milieu en via voedsel opgenomen door de mens en kunnen erg schadelijk zijn voor de gezondheid.

NutriControl beschikt over een gaschromatografische analysemethode in combinatie met massa spectrometrie (GC-MSMS) voor de bepaling van dioxinen en dioxine-achtige PCB's in voedingsmiddelen zoals melk, zuivel en zuivelproducten en eieren,maar ook in diervoeders en diervoedergrondstoffen. Deze analysetechniek geeft snel inzicht in meerdere dioxinen en dioxine-achtige PCB's. NutriControl kan dioxinen analyseren in feed en in food met de GC-MSMS methode en heeft een ISO 17025* accreditatie voor het uivoeren van deze dioxine analyses.

Meer weten over de analyse van dioxinen en dioxine-achtige PCB's met de GC-MSMS techniek?

* NutriControl B.V. is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie en beschikt NutriControl B.V. dus over de NEN-EN-ISO-17025 erkenning, geregistreerd onder nummer L053. Veel verrichtingen worden dan ook door NutriControl onder accreditatie uitgevoerd. De meest recente lijst met geaccrediteerde verrichtingen is te vinden op onze website (www.nutricontrol.nl).

Het klantportaal in een nieuw jasje met extra functionaliteiten.

Lees meer ►

Digitaal aanmelden bij NutriControl kost niets

Lees meer ►